Mục tiêu

Tài chính và ngân hàng là lĩnh vực cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế hiện đại. Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ, hội nhập quốc tế đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực này tạo nên những thách thức lớn cho những người làm trong ngành. Trước những thách thức đó, chương trình đào tạo của MDIS cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực tiễn hữu ích để đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.

Thông tin khóa học

 • Thời gian: 24 tháng.
 • Kỳ nhập học: Tháng 3, 7, 11.
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất khóa cao đẳng tại MDIS hoặc tương đương, IELTS 6.0.
 • Đối tác đào tạo: Đại học Bangor, Anh.

Chi tiết chương trình

Năm 1

 • Giới thiệu về kinh doanh và quản lý
 • Kỹ năng học tập
 • Các phương pháp định lượng
 • Quản lý và kế toán tài chính
 • Giới thiệu về kinh tế
 • Giới thiệu về thị trường
 • Thị trường và tổ chức tài chính
 • Hệ thống thông tin doanh nghiệp
 • Phương pháp nghiên cứu cho doanh nghiệp

Năm 2

 • Xác suất và tối ưu
 • Đầu tư
 • Tài chính
 • Ngân hàng đối chiếu
 • Phương pháp thống kê
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế kinh doanh
 • Kinh tế và tài chính quốc tế
 • Kế toán tài chính
 • Nguyên tắc của marketing

Năm 3

 • Ngân hàng quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Cơ cấu công nghiệp của ngân hàng
 • Tiền tệ và ngân hàng
 • Kinh tế tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Nguyên tắc của kinh tế lượng
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Lý thuyết và thực hành đầu tư nâng cao
 • Kinh tế vĩ mô