Mục tiêu

Chương trình này được thiết kế dành cho những cá nhân muốn tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng cho một sự nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học; những người đã có trình độ chuyên môn trong một lĩnh vực khác hoặc giám đốc nhân sự muốn chuyển sang lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến tâm lý học.

Phương pháp đánh giá

 • Bài tập trên lớp và dự án
 • Bài thuyết trình trên lớp và các nghiên cứu thực tiễn
 • Bài thi cuối khóa

Thông tin khóa học

 • Thời gian: 18 tháng.
 • Kỳ nhập học: Tháng 3, 10.
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất khóa cao đẳng Tâm lý nâng cao tại MDIS hoặc tương đương, IELTS 6.0/TOEFL 550.
 • Đối tác đào tạo: Đại học Oklahoma City, Mỹ.

Các đơn vị học phần cốt lõi

 • Nghiên cứu và phân tích nâng cao
 • Giải phẫu học và sinh lý học
 • Nghệ thuật và thế giới
 • Biến đổi hành vi
 • Tâm lý học nhận thức
 • Sự phát triển của con người thông qua đời sống tiếp nối
 • Tâm lý học xã hội
 • Giới thiệu lý thuyết về tư vấn
 • Chính trị, Kinh tế, nước Mỹ và Tương lai
 • Quản trị phong cách đời sống cá nhân
 • Thống kê trong tâm lý học
 • Hội thảo tâm lý học lâm sàng và sức khỏe