du học Singapore

Chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) Công nghệ Sinh học

0
Mục tiêu Cung cấp cho sinh viên hiểu biết khoa học nền tảng về công nghệ sinh học, bao gồm cả sinh học phân...
du học Singapore

Chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) An ninh Máy tính

0
Mục tiêu Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một nề tảng giáo dục rộng rãi về lý thuyết và...
(Photo: RENDY ARYANTO/VisualVerve.SG)

Du học Singapore ngành Truyền thông với 100% giảng viên đến từ Mỹ

0
Với tốc độ phát triển về nền kinh tế cũng như hệ thống vật chất, cơ sở hạ tầng vượt trội, Mỹ xứng đáng...