Nhập từ khóaHọc viện phát triển quản lý Singapore  MDIS 2016

Học viện phát triển quản lý Singapore MDIS 2016

Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDIS thành lập năm 1956 là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore, cung cấp cơ hội học tập cho mọi người. MDIS có 2 nhánh là Học viện Phát triển Quản lý Singapore – quản lý các hoạt động đào tạo và […]